CDP na vašem uređaju

Usluga Cisco Discovery Protocol (CDP) omogućava vašem uređaju da pronađe glasovni VLAN koji oglašava prekidač. Ako je uređaj prisutan, onda komunicira sa glasovnim VLAN-om umesto sa podrazumevanim VLAN-om.

CDP usluga funkcioniše samo ako uređaj koristi žičnu Ethernet mrežnu vezu. CDP usluga je podrazumevano uključena i radi. Ako želite da promenite ovu postavku, pogledajte sledeći odeljak.

Promenite CDP na uređaju

1

Dodirnite naziv sistema na vrhu početnog ekrana i dodirnite Podešavanja.

2

Dodirnite Mrežna veza i Ethernet.

3

Uključite ili isključite CDP (Cisco Discovery Protocol).

4

Dodirnite kad završite.