CDP ve vašem zařízení

Služba Cisco Discovery Protocol (CDP) umožňuje zařízení vyhledat hlasovou síť VLAN inzerovanou přepínačem. Pokud je k dispozici, zařízení komunikuje se systémem hlasové sítě VLAN namísto výchozí sítě VLAN.

Služba CDP funguje pouze v případě, že zařízení používá síťové připojení přes kabel Ethernet. Ve výchozím nastavení je služba CDP zapnuta a spuštěna . Chcete-li toto nastavení změnit, přečtěte si následující část.

Změna CDP ve vašem zařízení

1

V horní oblasti domovské obrazovky klepněte na název systému a pak klepněte na Nastavení.

2

Klepněte na položky Síťové připojení a Ethernet.

3

Zapněte nebo vypněte přepínač CDP (Cisco Discovery Protocol) .

4

Klepněte na .