Protokół CDP na urządzeniu

Protokół CDP umożliwia urządzeniu znalezienie przez przełącznik sieci VLAN głosowego anonsowanego przez przełącznik. Jeśli jest obecne, oznacza to, że urządzenie komunikuje się z siecią VLAN głosowy zamiast z domyślną siecią VLAN

Usługa CDP działa tylko wtedy, gdy urządzenie korzysta z przewodowego połączenia sieci Ethernet. Usługa CDP jest włączona i domyślnie działa . Jeśli chcesz zmienić to ustawienie, zapoznaj się z następną sekcją.

Zmień protokół CDP na urządzeniu

1

Dotknij nazwy systemu w górnej części ekranu głównego i dotknij opcji Ustawienia.

2

Dotknij opcji Połączenie sieciowe i Ethernet.

3

Przełącznik Włącz lub wyłącz CDP (Cisco Discovery Protocol).

4

Dotknij po zakończeniu.