CDP na vašem uređaju

Usluga Cisco Discovery Protocol (CDP) omogućuje vašem uređaju da pronađe glasovni VLAN oglašen prekidačem. Ako je uređaj prisutan, tada komunicira s glasovnim VLAN-om, a ne sa zadanim VLAN-om.

CDP usluga funkcionira samo ako vaš uređaj koristi žičnu Ethernet mrežnu vezu. CDP usluga je uključena i radi prema zadanim postavkama. Želite li promijeniti ovu postavku, pogledajte sljedeći odjeljak.

Promijenite CDP na uređaju

1

Dodirnite naziv sustava na vrhu početnog zaslona i dodirnite Postavke.

2

Dodirnite Mrežna veza i Ethernet.

3

Uključenje ili isključenje CDP-a (Cisco Discovery Protocol).

4

Dodirni kad završiš.