Към актуализацията на настолното приложение WBS39.9.1 е приложена корекция за поддръжка. Тази корекция изисква от потребителите да надстроят текущата си версия на приложението. Това надграждане е автоматично и се прилага при първия път, когато потребител хоства или се присъединява към среща на сайта.

Въз основа на получените от нас отзиви Най-бързите Webex Meetings Join Experience която беше доставена в актуализацията на WBS39.8, тази корекция за поддръжка включва малки корекции, за да помогне на потребителите да се насладят още повече на изживяването. Промените са както следва:

  • Диалоговият прозорец на срещата за присъединяване показва нов текст за присъединяване с помощта на видеоустройство. Той също така показва съвет за инструмент, когато потребителите задържат курсора на мишката Използвайте видео система .

  • Потребителите, които виждат Присъединете се към срещата диалогов прозорец за първи път виждате опция за преминаване през диалоговия прозорец.

  • Потребителите виждат съвет за инструменти, когато променят състоянието си на аудио или видео. Тези съвети за инструменти също изглеждат по-големи.

Cisco вече публикува месечни графици за поддръжка и надстройка за всички клъстери.