За актуализацията на настолното приложение wBS39.9.1 е приложен кръпка за поддръжка. Този кръпка изисква от потребителите да надстроят текущата си версия на приложението. Тази надстройка е автоматична, и се прилага първия път, когато потребител хоства или се присъединява към събрание на сайта.

Въз основа на обратната връзка, получена на нашия Fastest Webex Срещи Присъединяване опит, който е доставен в актуализацията на WBS39.8, този кръпка за поддръжка включва незначителни корекции, за да помогне на потребителите да се насладят на опита още повече. Промените са следните:

  • Диалогът за събрание за присъединяване показва нов текст за присъединяване с помощта на видео устройство. Той също така показва съвет инструмент, когато потребителите задръжте курсора на мишката върху Използване на видео система.

  • Потребителите, които виждат диалога Присъединяване към събрание за първи път, виждат опция за ходене през диалога.

  • Потребителите виждат съвет за инструменти, когато променят аудио или видео състоянието си. Тези съвети за инструменти също изглеждат по-големи.

Cisco вече публикува месечни графици за поддръжка и надграждане за всички клъстери.