En underhålls korrigering har tillämpats på program uppdateringen WBS 39.9.1 Desktop. Denna korrigerings fil kräver att användare uppgraderar sina nuvarande program versioner. Denna uppgradering sker automatiskt och tillämpas första gången en användare är värd för eller ansluter till ett möte på webbplatsen.

Beroende på feedback från vår snabbaste Webex Meetings-deltagande upplevelse som levererades i WBS 39.8-uppdateringen innehåller denna underhålls korrigering smärre justeringar för att hjälpa användare att njuta av upplevelsen ännu mer. Ändringarna är följande:

  • Dialog rutan delta i möte visar ny text för att delta via en video enhet. Det visar också ett verktygs tips när användare hovrar över Använd video system.

  • Användare som ser dialog rutan delta i möte för första gången visas ett alternativ för att gå igenom dialogen.

  • Användarna ser ett verktygs tips när de ändrar sin ljud-eller video status. Dessa verktygs tips blir också större.

Cisco publicerar nu månatliga underhålls-och uppgraderings scheman för alla kluster.