Een onderhouds patch is toegepast op de WBS 39.9.1-update voor de bureau blad-app. Voor deze patch moeten gebruikers de huidige versie van de app upgraden. Deze upgrade wordt automatisch uitgevoerd en wordt toegepast wanneer een gebruiker voor de eerste keer een vergadering op de site host of eraan deelneemt.

In deze onderhouds patch zijn op basis van de feedback die u hebt ontvangen via onze snelste Webex meetings-deelname ervaring die is geleverd in de WBS 39.8-update, kleine aanpassingen opgenomen om gebruikers te helpen de ervaring zelfs nog meer te benutten. De wijzigingen zijn als volgt:

  • In het dialoog venster deel nemen aan vergadering wordt nieuwe tekst weer gegeven om deel te nemen via een video apparaat. Er wordt ook een knop Info weer gegeven wanneer gebruikers het video systeem voor gebruik bewegen.

  • Gebruikers die het dialoog venster deel nemers aan de vergadering zien, zien de eerste keer een optie om het dialoog venster te door lopen.

  • Gebruikers zien een knop info als ze hun audio-of video status wijzigen. Deze tool tips worden ook groter weer gegeven.

Cisco publiceert nu maandelijkse onderhouds-en upgrade planningen voor alle clusters.