Er is een onderhoudspatch toegepast op de update van de WBS39.9.1-bureaublad-app. Voor deze patch moeten gebruikers hun huidige app-versie upgraden. Deze upgrade wordt automatisch uitgevoerd en wordt toegepast wanneer een gebruiker voor het eerst een vergadering op de site host of eraan deelneemt.

Op basis van feedback die is ontvangen op onze snelste deelnameervaring voor Webex Meetings die is geleverd in de WBS39.8-update, bevat deze onderhoudspatch kleine aanpassingen om gebruikers nog meer van de ervaring te laten genieten. De wijzigingen zijn als volgt:

  • In het dialoogvenster Deelnemen aan vergadering wordt nieuwe tekst weergegeven voor deelname via een videoapparaat. Er wordt ook een tooltip weergegeven wanneer gebruikers met de muis over Videosysteem gebruiken gaan.

  • Gebruikers die het dialoogvenster Deelnemen aan vergadering voor het eerst zien, zien een optie om door het dialoogvenster te lopen.

  • Gebruikers zien een knopinfo wanneer ze hun audio- of videostatus wijzigen. Deze tool tips lijken ook groter.

Cisco publiceert nu maandelijkse onderhouds- en upgradeplanningen voor alle clusters.