Zakrpa za održavanje je primenjena na ispravku WBS39.9.1 aplikacije za radnu površinu. Ova zakrpa zahteva od korisnika da nadograde svoju trenutnu verziju aplikacije. Ova nadogradnja je automatska i primenjuje se prvi put kada korisnik hostuje ili se pridruži sastanku na lokaciji.

Na osnovu povratnih informacija primljenih na našem najbržem Iskustvu pridruživanja Webex sastancima koje je isporučeno u WBS39.8 ažuriranju, ova zakrpa za održavanje uključuje manja podešavanja koja pomažu korisnicima da još više uživaju u iskustvu. Promene su sledeće:

  • Dijalog "Pridruživanje sastanku" prikazuje novi tekst za pridruživanje korišćenju video uređaja. Takođe prikazuje savet za alatke kada korisnici lebde iznad korišćenja video sistema.

  • Korisnici koji prvi put vide dijalog "Pridruživanje sastanku" vide opciju za šetnju kroz dijalog.

  • Korisnici vide savet za alatke kada promene svoj audio ili video status. Ovi saveti za alatke takođe izgledaju veće.

Cisco sada objavljuje mesečne rasporede održavanja i nadogradnje za sve klastere.