Zakrpa za održavanje je primenjena na ažuriranje WBS39.9.1 aplikacije za radnu površinu. Ova zakrpa zahteva od korisnika da nadograde trenutnu verziju aplikacije. Ova nadogradnja je automatska i primenjuje se prvi put kada se korisnik pridruži sastanku na lokaciji ili se pridruži sastanku.

Na osnovu povratnih informacija dobijenih na osnovu našeg najbržeg Webex Meetings iskustva pridruživanja koje je isporučeno u ispravki WBS39.8, ova zakrpa za održavanje uključuje mala podešavanja koja pomažu korisnicima da još više uživaju u iskustvu. Promene su sledeće:

  • Dijalog pridruživanja sastanku prikazuje novi tekst za pridruživanje pomoću video uređaj. On takođe prikazuje savet na alatu kada korisnici pređu pokazivačem preko funkcije "Koristi video sistem".

  • Korisnici koji prvi put vide dijalog pridruživanja sastanku vide opciju za hodanje kroz dijalog.

  • Korisnici vide savet alatke kada promene status audio ili video prenosa. Ovi saveti alatke takođe izgledaju veće.

Cisco sada objavljuje mesečne rasporede održavanja i nadogradnje za sve klastere.