Poprawka konserwacyjna została zastosowana do aktualizacji aplikacji klasycznej WBS39.9.1. Ta poprawka wymaga od użytkowników uaktualnienia bieżącej wersji aplikacji. To uaktualnienie jest automatyczne i jest stosowane przy pierwszym hostie lub dołączeniu do spotkania w witrynie.

Na podstawie opinii otrzymanych na temat naszego najszybszego środowiska dołączania do spotkań Webex, które zostało dostarczone w aktualizacji WBS39.8, ta poprawka konserwacyjna zawiera drobne poprawki, aby pomóc użytkownikom cieszyć się tym doświadczeniem jeszcze bardziej. Zmiany są następujące:

  • Okno dialogowe Dołączanie do spotkania zawiera nowy tekst do dołączenia za pomocą urządzenia wideo. Pokazuje również podpowiedzi, gdy użytkownicy najeżdżają kursorem na Użyj systemu wideo.

  • Użytkownicy, którzy po raz pierwszy widzą okno dialogowe Dołączanie do spotkania, widzą opcję przechodzenia przez okno dialogowe.

  • Użytkownicy widzą podpowiedzi, gdy zmieniają swój status audio lub wideo. Te podpowiedzi również wydają się większe.

Firma Cisco publikuje teraz miesięczne harmonogramy konserwacji i uaktualnień dla wszystkich klastrów.