Do aktualizacji aplikacji klasycznej WBS39.9.1 zastosowano poprawkę konserwacji. Ten patch wymaga od użytkowników uaktualnienia aktualnej wersji aplikacji. Ta aktualizacja jest automatyczna i jest stosowana po raz pierwszy, gdy użytkownik prowadzi spotkanie lub dołącza do niego w witrynie.

Na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych na temat naszej najszybszej usługi Webex Meetings Join Experience dostarczonej w aktualizacji WBS39.8, poprawka ta zawiera drobne poprawki, które pomogą użytkownikom jeszcze bardziej cieszyć się doświadczeniami. Zmiany są następujące:

  • W oknie dialogowym dołączanie do spotkania jest wyświetlany nowy tekst umożliwiający dołączanie przy użyciu urządzenia wideo. Pokazuje również wskazówkę narzędzia, gdy użytkownicy umieszczają wskaźnik myszy nad Użyj systemu wideo.

  • Użytkownicy, którzy po raz pierwszy widzą okno dialogowe Dołącz do spotkania , widzą opcję przejścia przez okno dialogowe.

  • Użytkownicy widzą wskazówkę narzędzia podczas zmiany stanu audio lub wideo. Te wskazówki dotyczące narzędzi również wydają się większe.

Cisco publikuje teraz miesięczne harmonogramy konserwacji i aktualizacji dla wszystkich klastrów.