En vedlikeholdsoppdatering er brukt på oppdateringen av WBS39.9.1-skrivebordsappen. Denne oppdateringen krever at brukerne oppgraderer sin gjeldende appversjon. Denne oppgraderingen er automatisk og brukes første gang en bruker er vert for eller blir med i et møte på nettstedet.

Basert på tilbakemeldinger mottatt på vår raskeste Webex Meetings-påmeldingsopplevelse, som ble levert i WBS39.8-oppdateringen, inkluderer denne vedlikeholdsoppdateringen mindre justeringer for å hjelpe brukerne med å nyte opplevelsen enda mer. Endringene er som følger:

  • Dialogboksen Bli med i møte viser ny tekst for å bli med ved hjelp av en videoenhet. Den viser også et verktøytips når brukere holder pekeren over Bruk videosystem.

  • Brukere som ser dialogboksen Bli med i møte for første gang, ser et alternativ for å gå gjennom dialogboksen.

  • Brukere ser et verktøytips når de endrer lyd- eller videostatusen. Disse verktøytipsene vises også større.

Cisco publiserer nå månedlig vedlikehold og oppgraderingsplaner for alle klynger.