Преди да започнете

 • Вашата организация трябва да има правилните абонаменти за повикващата поведение, което изберете.

 • Ако изберете Cisco Jabber, уверете се, че е регистриран с ciscotel манипулатора на протокола.

 • Потребителите трябва да имат валидни телефонни номера. Ако числата са невалидни, Webex все още изпраща номера на повикващата апликация, която сте избрали, но обаждането е неуспешно.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com/, отидете на Управление > Настройки на организацията , след коетопревъртете до Поведениепри извикване .

2

Изберете приложението, което искате да използвате като настройка на ниво организация за повикване в рамките на Webex и след това щракнете върху Запиши :

 • Извикване в Webex—Изберете тази опция, ако искате потребителите да правят обаждания директно в Webex, като използват една от тези услуги за обаждания: Webex Calling, Webex Извикване (преди Искра Повикване), или Хибридно извикване.

 • Извикване в Webex (Унифициран CM)— Изберете тази опция, ако искате потребителите да провеждат обаждания директно в Webex, регистрирани на Унифициран CM като софтфон за функции за обаждания, като задържане и възобновяване. За повече информация вижте ръководството за разполагане за извикване в Webex (Унифициран CM при https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/wbxt/ucmcalling/unified-cm-wbx-teams-deployment-guide.html.

  Изберете кой домейн получава прилага за потребители в Webex:

  • Използвайте домейна на моята организация – По подразбиране домейнът на вашата организация се прилага за всички потребители в Webex.

  • Използвайте профил на UC Manager за извикване — Ако сте създали профил на UC Manager , можете да го изберете от тук, така че да се прилага за всички потребители в Webex.

 • Webex Call приложение —Изберете тази опция, ако вашата организация има абонамент за Cisco Webex Calling и искате да позволите на потребителите да правят PSTN разговори с помощта на приложението Webex Calling. Когато потребителите правят PSTN разговори в Webex, приложението Webex Calling стартира и се използва за извършване на повикването.

 • Cisco Jabber ап —Изберете тази опция, ако вашата организация има Cisco единни комуникации manager внедрени и искате да позволите на потребителите да правят PSTN разговори в Cisco Jabber. Когато потребителите правят PSTN разговори в Webex, приложението Cisco Jabber стартира и се използва за извършване на повикването.

 • Приложение на трета страна — Изберете тази опция, ако вашата организация има абонамент за приложение за извикване на трета страна и искате да позволите на потребителите да правят PSTN разговори с помощта на това приложение. Обикновено потребителите на Webex във вашата организация имат безплатно обаждане за тази опция. Когато потребителите правят PSTN разговори в Webex, приложението на трета страна се стартира и се използва за извършване на разговора.

Потребителите трябва да имат съответното приложение, инсталирано да направи PSTN и разширение повиквания от Webex. Уверете се, че сте уведомили хората какъв избор правите и ако друго приложение се използва за извършване на обаждания.


 

След като зададете по подразбиране за цялата организация за обаждане, можете да присвоите различни повикващи услуги на отделни потребители във вашата организация. Отидете на Управление > потребители ,превъртете до Настройки , след което изберетеПоведениепри извикване . Можете да направите своя избор и след това щракнете върху Запиши .