Før du starter

 • Organisasjonen må ha de riktige abonnementene for anropsadferden du velger.

 • Hvis du velger Cisco Jabber, må du kontrollere at den er registrert hos ciscotel protokollbehandleren.

 • Brukere må ha gyldige telefonnumre. Hvis numrene er ugyldige, sender Webex fortsatt nummeret til anropsappen du velger, men anropet mislykkes.

1

Gå til Administrasjonhttps://admin.webex.com/ > Organisasjonsinnstillinger fra kundevisningen i , og rull deretter til Anropsadferd.

2

Velg appen du vil bruke som innstilling på organisasjonsnivå for anrop i Webex, og klikk deretter på Lagre :

 • Anrop i Webex – Velg dette alternativet hvis du vil at brukere skal ringe direkte i Webex ved hjelp av en av disse anropstjenestene: Webex Calling, Webex Calling (tidligere Spark Call) eller Hybrid Calling.

 • Anrop i Webex (Unified CM) – Velg dette alternativet hvis du vil at brukere skal ringe direkte i Webex registrert på Unified CM som en softphone for anropsfunksjoner, for eksempel Hold og Fortsett. For mer informasjon, se Distribusjonsveiledning for anrop i Webex (Unified CMhttps://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/wbxt/ucmcalling/unified-cm-wbx-teams-deployment-guide.html.

  Velg hvilket domene som skal brukes på brukere i Webex:

  • Bruk organisasjonens domene – Som standard brukes organisasjonens domene på alle brukere i Webex.

  • Bruk en UC Manager-profil for anrop – Hvis du har opprettet en UC Manager-profil , kan du velge den herfra slik at den blir brukt på alle brukere i Webex.

 • Webex Calling-appen – Velg dette alternativet hvis organisasjonen har et abonnement på Cisco Webex Calling og du vil tillate brukere å foreta PSTN-anrop ved hjelp av Webex Calling-appen. Når brukere foretar PSTN-anrop i Webex, aktiveres Webex Calling-appen og brukes til anrop.

 • Cisco Jabber-appen – Velg dette alternativet hvis organisasjonen har Cisco Unified Communications Manager distribuert og du vil tillate brukere å foreta PSTN-anrop i Cisco Jabber. Når brukere foretar PSTN-anrop i Webex, starter Cisco Jabber-appen og brukes til å ringe.

 • Tredjepartsapp – Velg dette alternativet hvis organisasjonen har et abonnement på en tredjeparts anropsapp og du vil tillate brukere å foreta PSTN-anrop ved hjelp av den appen. Vanligvis har Webex-brukerne i organisasjonen gratis anrop til dette alternativet. Når brukere foretar PSTN-anrop i Webex, startes tredjepartsappen og brukes til å ringe.

Brukere må ha tilsvarende program installert for å kunne foreta PSTN-anrop og utvidede anrop fra Webex. Sørg for at du lar folk få vite hvilket valg du gjør, og om en annen app brukes til anrop.


 

Når du har angitt standardinnstillingen for anrop i hele organisasjonen, kan du tilordne forskjellige anropstjenester til enkeltbrukere i organisasjonen. Gå til Behandling > Brukere, rull til Innstillinger, og velg deretter Anropsadferd. Du kan velge og deretter klikke på Lagre .