Регламентът на Индия за данъка, приспаднат при източника (TDS), изисква данъкът върху доходите да се събира от източника на доходи. Това означава, че ако извършите облагаемо плащане към Cisco, трябва да приспаднете данъка от плащането по предписаната ставка и да подадете данъка на правителството на Централна Индия.

Сроковете за Сертификатите за TDS са посочени в таблицата по-долу и в приложимото индийско данъчно право. За повече информация вижте страницата tDS на Отдела за подоходно облагане на Индия.

За да получите кредит за приспаднатата сума, трябва да подадете сертификат TDS на tdscreditsupport_in@cisco.com. Отнема приблизително 60 дни, за да може Cisco да обработи възстановяването ви.

Четвърт Сертификатите трябва да бъдат получени от Cisco
април до юни До 31 август
Юли до септември До 30 ноември
Октомври до декември До 28 февруари
Януари до март До 31 май

Ако имате въпроси или проблеми с възстановяването на ТДС, пишете ни.