תקנת המס המנוכה במקור (TDS) של הודו דורשת כי יש לגבות מס הכנסה ממקור ההכנסה. משמעות הדבר היא שאם אתה מבצע תשלום החייב במס לסיסקו, עליך לנכות את המס מהתשלום בשיעור שנקבע ולהעביר את המס לממשלת מרכז הודו.

לוחות הזמנים עבור אישורי TDS מפורטים בטבלה שלהלן ובחוק המס ההודי החל. לקבלת מידע נוסף, עיין בדףTDS של מחלקת מס הכנסה של הודו.

כדי לקבל זיכוי עבור הסכום שנוכה, עליך להגיש אישור TDS ל tdscreditsupport_in- @cisco.com. לוקח ל-Cisco כ-60 יום לעבד את ההחזר הכספי.

רבע אישורים חייבים להתקבל על ידי Cisco
אפריל עד יוני עד ה-31 באוגוסט
יולי עד ספטמבר עד 30 בנובמבר
אוקטובר עד דצמבר עד 28 בפברואר
ינואר עד מרץ עד ה-31 במאי

אם יש לך שאלות או בעיות עם החזר ה- TDS שלך, שלח לנודוא"ל.