Indické nařízení o dani odečtené u zdroje (TDS) vyžaduje, aby daň z příjmu byla vybírána ze zdroje příjmů. To znamená, že pokud provedete zdanitelnou platbu společnosti Cisco, musíte daň odečíst od platby v předepsané sazbě a daň odvádět vládě střední Indie.

Časové osy pro certifikáty TDS jsou uvedeny v tabulce níže a v platných indických daňových zákonech. Další informace naleznete na stránce TDS indického oddělení daně z příjmu.

Chcete-li získat kredit za odečtenou částku, musíte odeslat certifikát TDS tdscreditsupport_in@cisco.com. Zpracování refundace společnosti Cisco trvá přibližně 60 dní.

Čtvrt Certifikáty musí společnost Cisco obdržet
Duben až červen Do 31. srpna
Červenec až září Do 30. listopadu
Říjen až prosinec Do 28. února
Leden až březen Do 31. května

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy s vrácením peněz za TDS, pošlete nám e-mail.