Moms avdragen för Indien vid källkod (TD) kräver att inkomst skatten samlas in från inkomst källan. Detta innebär att om du gör en skattepliktig betalning till Cisco måste du dra av momsen från betalningen till den före skrivna räntan och betala avgiften till den centrala indiska regeringen.

Tids linjerna för TD-certifikat anges i tabellen nedan och i tillämplig indisk skatte lagstiftning. Mer information finns på inkomst skatte avdelningen för Indiens TD-sida.

För att erhålla kredit för avdragen måste du skicka ett TD-certifikat till tdscreditsupport_in@cisco.com. Det tar cirka 60 dagar innan Cisco kan hantera din åter betalning.

Quater Certifikat måste tas emot av Cisco
April till juni Senast den 31 augusti
Juli till september Senast 30 november
Oktober-december Den 28 februari
Januari till mars Den 31 maj

Om du har några frågor eller problem med din TDS-återbetala, e-post.