Indyjskie przepisy dotyczące podatku odliczanego u źródła (TDS) wymagają, aby podatek dochodowy był pobierany ze źródła dochodu. Oznacza to, że jeśli dokonujesz płatności podlegającej opodatkowaniu na rzecz Cisco, musisz odliczyć podatek od płatności według ustalonej stawki i przekazać podatek rządowi Indii Środkowych.

Terminy dla certyfikatów TDS są określone w poniższej tabeli oraz w obowiązującym indyjskim prawie podatkowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę TDS Departamentu Podatku Dochodowego Indii.

Aby uzyskać kredyt na potrąconą kwotę, musisz przesłać certyfikat TDS na tdscreditsupport_in@cisco.com. Przetworzenie zwrotu przez firmę Cisco zajmuje około 60 dni.

Ćwiartka Certyfikaty muszą być odbierane przez Cisco
Od kwietnia do czerwca Do 31 sierpnia
Od lipca do września Do 30 listopada
Od października do grudnia Do 28 lutego
Od stycznia do marca Do 31 maja

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy ze zwrotem TDS, napisz do nas.