Персонализирайте отчетите на таблото за събития на Webex

1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Доклади > Webex събития и след това изберете Шаблони за отчети .

2

В Действие колона, изберете Редактиране за шаблон за отчет , който искате да персонализирате.

3

Ако е приложимо, изберете Подтип за отчета.

В Подтип падащия списък се появява само за отчети в Изтегляне на регистрант/присъстващ/запис категория.

4

Изберете желаните полета въз основа на типа отчет, който създавате, и след това изберете Следваща .

Премахнете ненужните полета от шаблоните за отчети на таблото за управление, за да подобрите производителността.

5

(По избор) Променете реда на полетата, които се показват в отчета.

 1. В Ред на полетата поле, изберете поле, което искате да преместите. В Ред на полетата полето съдържа всички полета, с изключение на това, което сте избрали в Сортиране по падащ списък.

 2. За да накарате поле да се показва вляво от друго поле в отчета, изберете нагоре . За да накарате поле да се показва вдясно от друго поле в отчета, изберете надолу .

6

Изберете Запазете .

Създайте нов отчет за събитията на Webex

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Потребители > Добавяне на потребител.

2

Изберете Създаване на нов отчет .

3

В Име на отчета поле, въведете име за нов отчет.

4

В Описание поле, въведете описание за нов отчет.

5

От Категория на отчета падащ списък, изберете вида на отчета.

Ако изберете Изтегляне на регистрант/присъстващ/запис тип, на Подтип се появява падащ списък .

6

От Подтип падащ списък, изберете подтип за отчета.

7

Изберете типа събития за показване— Планирани събития или Проведени събития .

8

Поставете отметка в квадратчетата за полетата, които искате да се показват в отчета, и след това изберете Следваща .

9

От Сортиране по падащ списък, изберете метода за сортиране за отчет.

10

(По избор) Променете реда на полетата, които се показват в отчета.

 1. В Ред на полетата поле, изберете поле, което искате да преместите. В Ред на полетата полето съдържа всички полета, с изключение на това, което сте избрали в Сортиране по падащ списък.

 2. За да накарате поле да се показва вляво от друго поле в отчета, изберете нагоре . За да накарате поле да се показва вдясно от друго поле в отчета, изберете надолу .

11

(По избор) Потърсете конкретен екземпляр, който да включите в отчета си.

 1. Въведете ан Име на събитието или а Име на програмата .

 2. Въведете a Потребителско име .

 3. Посочете период от време от време.

12

Изберете Запазете .

Отворете отчет за запазени събития в Webex

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Потребители > Добавяне на потребител.

2

В Запазени отчети раздел, в Име на отчета колона, изберете връзката за отчета, който искате да видите.

Изтеглете Webex Events Reports

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Потребители > Добавяне на потребител.

2

В Запазени отчети раздел, в Докладвайте имена колона, изберете името на отчета, който искате да изтеглите. Форматиране падащ списък:

3

От Форматиране падащ списък, изберете една от следните опции:

 • CSV
 • XML
4

Изберете Изтеглете отчет .

Появява се А.
5

В Изтегляне на файл поле за набиране, изберете Запазете този файл на диск и след това изберете ОК .

6

В Запазване като поле за набиране, посочете местоположение за запазване на отчета и след това изберете Запазете .

Редактиране на отчет за запазени събития в Webex

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Потребители > Добавяне на потребител.

2

В Запазени отчети раздел, в Име на отчета колона, намерете отчета, който искате да редактирате.

3

В Действие колона, щракнете Редактиране .

4

Направете желаните промени и след това изберете Следваща .

Премахнете ненужните полета от шаблоните за отчети на таблото за управление, за да подобрите производителността.

5

(По избор) Променете реда на полетата, които се показват в отчета.

 1. В Ред на полетата поле, изберете поле, което искате да преместите. В Ред на полетата полето съдържа всички полета, с изключение на това, което сте избрали в Сортиране по падащ списък.

 2. За да накарате поле да се показва вляво от друго поле в отчета, изберете нагоре . За да накарате поле да се показва вдясно от друго поле в отчета, изберете надолу .

6

Изберете Следваща .

7

(По избор) Потърсете конкретен екземпляр, който да включите в отчета си.

 1. Въведете ан Име на събитието или а Име на програмата .

 2. Въведете a Потребителско име .

 3. Посочете период от време от време.

8

Изберете Запазете .

Изтриване на Webex Events Reports

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Потребители > Добавяне на потребител.

2

В Запазени отчети раздел, в Име на отчета колона, поставете поле за отметка за отчета, който искате да изтриете. Или, за да изтриете всички отчети, изберете Изберете Всички .

3

Изберете Изтрийте .

4

Изберете ОК за да потвърдите, че искате да изтриете запазения отчет.