Anpassa instrument panels rapporter för Webex Events

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till rapporter > Webex-evenemangoch välj sedan rapportmallar.

2

I kolumnen Åtgärd väljer du Redigera för rapportmallen som du vill anpassa.

3

Om tillämpligt väljer du rapportens Undertyp.

Den nedrullningsbara listan Undertyp visas endast för rapporter i kategorin Registrerad användare/deltagare/hämtning av inspelning.

4

Välj önskade fält baserade på rapporttypen du håller på att skapa och välj sedan Nästa.

Ta bort onödiga fält från instrumentpanelens rapportmall för att förbättra prestandan.

5

(Valfritt) Ändra fältordningen som visas i rapporten.

 1. I rutan Fältordning väljer du ett fält som du vill flytta. Rutan Fältordning innehåller alla fält, förutom fältet du har valt i den nedrullningsbara listan Sortera via.

 2. Välj Upp för att göra att fältet visas till vänster om ett annat fält i rapporten. Välj Ner för att göra att fältet visas till höger om ett annat fält i rapporten.

6

Välj Spara.

Skapa en ny Webex Events-rapport

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till rapporter > Webex-evenemang.

2

Välj Skapa ny rapport.

3

I fältet Rapportnamn anger du ett namn för den nya rapporten.

4

I fältet Beskrivning ange du en beskrivning för den nya rapporten.

5

Från den nedrullningsbara listan Rapportkategori väljer du rapporttypen.

Om du väljer typen Registrerad användare/deltagare/hämtning av inspelning så visas den nedrullningsbara listan Undertyp.

6

Från den nedrullningsbara listan Undertyp väljer du rapportens undertyp.

7

Välj typen av händelse att visa – Schemalagda händelser eller Hållna händelser.

8

Markera kryssrutorna för de fält som du vill ska visas i rapporten och välj sedan Nästa.

9

Från den nedrullningsbara listan Sortera via väljer du rapportens sorteringsmetod.

10

(Valfritt) Ändra fältordningen som visas i rapporten.

 1. I rutan Fältordning väljer du ett fält som du vill flytta. Rutan Fältordning innehåller alla fält, förutom fältet du har valt i den nedrullningsbara listan Sortera via.

 2. Välj Upp för att göra att fältet visas till vänster om ett annat fält i rapporten. Välj Ner för att göra att fältet visas till höger om ett annat fält i rapporten.

11

(Valfritt) Sök efter en specifika instans som ska inkluderas i din rapport.

 1. Ange ett Händelsenamn eller ett Programnamn.

 2. Ange ett Användarnamn.

 3. Ange ett dataintervall.

12

Välj Spara.

Öppna en sparad Webex Events-rapport

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till rapporter > Webex-evenemang.

2

I avsnittet Sparade rapporter, i kolumnen Rapportnamn, väljer du länken för rapporten som du vill visa.

Hämta rapporter för Webex Events

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till rapporter > Webex-evenemang.

2

I avsnittet Sparade rapporter, i kolumnen Rapportnamn, väljer du namnet på rapporten som du vill hämta. Format nedrullningsbar lista:

3

Från den nedrullningsbara listan Format väljer du ett av följande alternativ:

 • CSV
 • XML
4

Välj Hämta rapport.

En visas.
5

I dialogrutan Filhämtning väljer du Spara denna fil på disk och sedan OK.

6

I dialogrutan Spara som anger du en plats att spara rapporten på och sedan väljer du Spara.

Redigera en sparad Webex Events-rapport

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till rapporter > Webex-evenemang.

2

I avsnittet Sparade rapporter, i kolumnen Rapportnamn, letar du upp rapporten som du vill redigera.

3

I kolumnen Åtgärder klickar du på Redigera.

4

Gör önskade ändringar och välj sedan Nästa.

Ta bort onödiga fält från instrumentpanelens rapportmall för att förbättra prestandan.

5

(Valfritt) Ändra fältordningen som visas i rapporten.

 1. I rutan Fältordning väljer du ett fält som du vill flytta. Rutan Fältordning innehåller alla fält, förutom fältet du har valt i den nedrullningsbara listan Sortera via.

 2. Välj Upp för att göra att fältet visas till vänster om ett annat fält i rapporten. Välj Ner för att göra att fältet visas till höger om ett annat fält i rapporten.

6

Välj Nästa.

7

(Valfritt) Sök efter en specifika instans som ska inkluderas i din rapport.

 1. Ange ett Händelsenamn eller ett Programnamn.

 2. Ange ett Användarnamn.

 3. Ange ett dataintervall.

8

Välj Spara.

Ta bort rapporter för Webex Events

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till rapporter > Webex-evenemang.

2

I avsnittet Sparade rapporter, i kolumnen Rapportnamn, markerar du kryssrutan för rapporten som du vill ta bort. Eller för att ta bort alla rapporter väljer du Markera alla.

3

Välj Ta bort.

4

Välj OK för att bekräfta att du vill ta bort den sparade rapporten.