Dash board-rapporten voor Webex-gebeurtenissen aanpassen

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar rapporten > Webex-gebeurtenissenen selecteer vervolgens rapport sjablonen.

2

Selecteer in de kolom Actie de optie Bewerken voor de rapportsjabloon die u wilt aanpassen.

3

Indien van toepassing selecteert u het Subtype voor het rapport.

De vervolgkeuzelijst Subtype wordt alleen weergegeven voor rapporten in de categorie Geregistreerde/Deelnemer/Opname downloaden.

4

Selecteer de gewenste velden op basis van het type rapport dat u maakt en selecteer vervolgens Volgende.

Verwijder onnodige velden uit dashboardrapportsjablonen om de prestaties te verbeteren.

5

(Optioneel) Wijzig de volgorde waarin de velden in het rapport worden weergegeven.

 1. Selecteer in het vak Volgorde van velden een veld dat u wilt verplaatsen. Het vak Volgorde van velden bevat alle velden, met uitzondering van de velden die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Sorteren op.

 2. Als u een veld links van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omhoog. Als u een veld rechts van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omlaag.

6

Selecteer Opslaan.

Een nieuw Webex-gebeurtenis rapport maken

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar rapporten > Webex-gebeurtenissen.

2

Selecteer Nieuw rapport maken.

3

Voer in het veld Rapportnaam een naam voor het nieuwe rapport in.

4

Voer in het veld Beschrijving een beschrijving voor het nieuwe rapport in.

5

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Rapportcategorie het type rapport.

Als u kiest voor het type Geregistreerde/Deelnemer/Opname downloaden wordt de vervolgkeuzelijst Subtype weergegeven.

6

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Subtype een subtype voor het rapport.

7

Selecteer het type gebeurtenissen dat moet worden weergegeven: Geplande gebeurtenissen of Voltooide gebeurtenissen.

8

Schakel de selectievakjes in voor de velden die u wilt weergeven in het rapport en selecteer Volgende.

9

Kies in de vervolgkeuzelijst Sorteren op de sorteermethode voor het rapport.

10

(Optioneel) Wijzig de volgorde waarin de velden in het rapport worden weergegeven.

 1. Selecteer in het vak Volgorde van velden een veld dat u wilt verplaatsen. Het vak Volgorde van velden bevat alle velden, met uitzondering van de velden die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Sorteren op.

 2. Als u een veld links van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omhoog. Als u een veld rechts van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omlaag.

11

(Optioneel) Zoek naar een specifiek exemplaar dat u wilt opnemen in uw rapport.

 1. Voer een Gebeurtenisnaam of een Programmanaam in.

 2. Voer een Gebruikersnaam in.

 3. Geef een datumbereik op.

12

Selecteer Opslaan.

Een opgeslagen Webex-gebeurtenis rapport openen

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar rapporten > Webex-gebeurtenissen.

2

Selecteer in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnaam de koppeling van het rapport dat u wilt weergeven.

Webex Events-rapporten downloaden

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar rapporten > Webex-gebeurtenissen.

2

Selecteer in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnamen de naam van het rapport dat u wilt downloaden. Vervolgkeuzelijst Indeling:

3

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Indeling een van de volgende opties:

 • CSV
 • XML
4

Selecteer Rapport downloaden.

A wordt weergegeven.
5

Selecteer in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Dit bestand opslaan op schijf en selecteer vervolgens OK.

6

Geef in het dialoogvenster Opslaan als een opslaglocatie voor het rapport op en klik vervolgens op Opslaan.

Een opgeslagen Webex-gebeurtenis rapport bewerken

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar rapporten > Webex-gebeurtenissen.

2

Zoek in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnaam het rapport dat u wilt bewerken.

3

Klik in de kolom Actie op Bewerken.

4

Breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer Volgende.

Verwijder onnodige velden uit dashboardrapportsjablonen om de prestaties te verbeteren.

5

(Optioneel) Wijzig de volgorde waarin de velden in het rapport worden weergegeven.

 1. Selecteer in het vak Volgorde van velden een veld dat u wilt verplaatsen. Het vak Volgorde van velden bevat alle velden, met uitzondering van de velden die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Sorteren op.

 2. Als u een veld links van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omhoog. Als u een veld rechts van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omlaag.

6

Selecteer Volgende.

7

(Optioneel) Zoek naar een specifiek exemplaar dat u wilt opnemen in uw rapport.

 1. Voer een Gebeurtenisnaam of een Programmanaam in.

 2. Voer een Gebruikersnaam in.

 3. Geef een datumbereik op.

8

Selecteer Opslaan.

Webex Events-rapporten verwijderen

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar rapporten > Webex-gebeurtenissen.

2

Schakel in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnaam het selectievakje in van het rapport dat u wilt verwijderen. Als u alle rapporten wilt verwijderen, selecteert u Alles selecteren.

3

Selecteer Verwijderen.

4

Selecteer OK om te bevestigen dat u het opgeslagen rapport wilt verwijderen.