Administrer rapporter for Cisco Webex Events

Nettstedsadministratorer kan organisere og lagre Webex Events-rapporter.

Tilpass dashbordrapporter for Webex Events

  1Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Webex Events, og velg Rapportmaler.
  2I Handling-kolonnen velger du Rediger for rapportmalen du ønsker å tilpasse.
  3Hvis det er aktuelt, velger du Undertype for rapporten.

  Rullegardinlisten for Undertype vises bare for rapporter i Nedlasting av registrant/deltaker/opptak-kategorien.

  4Velg de ønskede feltene basert på rapporttypen du oppretter, og velg deretter Neste.

  Fjern unødvendige felter fra rapportmaler for dashboard for å forbedre ytelsen.

  5(Valgfritt) Endre rekkefølgen på feltene som vises i rapporten.
  1. Velg et felt du vil flytte i Feltrekkefølge-boksen. Feltrekkefølge-boksen inneholder alle feltene, bortsett fra det du valgte i rullegardinlisten Sorter etter.
  2. Hvis du vil at et felt skal vises til venstre for et annet felt i rapporten, velger du Opp. Hvis du vil at et felt skal vises til høyre for et annet felt i rapporten, velger du Ned.
  6Velg Lagre.

  Opprett en ny rapport for Webex Events

   1Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Webex Events.
   2Velg Opprett ny rapport.
   3Angi et navn for den nye rapporten i Rapportnavn-feltet.
   4I Beskrivelse-feltet angir du en beskrivelse av den nye rapporten.
   5Velg rapporttypen fra rullegardinlisten Rapportkategori.

   Hvis du velger Nedlasting av registrant/deltaker/opptak-typen, vil rullegardinlisten til Undertype vises.

   6Velg en undertype for rapporten fra rullegardinlisten Undertype.
   7Velg hendelsestypene som skal vises – Planlagte hendelser eller Gjennomførte hendelser.
   8Merk av for feltene du vil skal vises i rapporten, og velg deretter Neste.
   9Velg sorteringsmetoden for rapporten fra rullegardinlisten Sorter etter.
   10(Valgfritt) Endre rekkefølgen på feltene som vises i rapporten.
   1. Velg et felt du vil flytte i Feltrekkefølge-boksen. Feltrekkefølge-boksen inneholder alle feltene, bortsett fra det du valgte i rullegardinlisten Sorter etter.
   2. Hvis du vil at et felt skal vises til venstre for et annet felt i rapporten, velger du Opp. Hvis du vil at et felt skal vises til høyre for et annet felt i rapporten, velger du Ned.
   11(Valgfritt) Søk etter en bestemt forekomst som skal inkluderes i rapporten.
   1. Angi et Hendelsesnavn eller et Programnavn.
   2. Angi et Brukernavn.
   3. Angi et datointervall.
   12Velg Lagre.

   Åpne en lagret rapport for Webex Events

    1Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Webex Events.
    2I Lagrede rapporter-delen i Rapportnavn-kolonnen, velg koblingen for rapporten du vil se.

    Last ned rapporter for Webex Events

     1Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Webex Events.
     2I Lagrede rapporter-delen i Rapportnavn-kolonnen velger du navnet på rapporten du vil laste ned. Rullegardinliste for format:
     3Velg ett av følgende alternativer fra rullegardinlisten Format:
     • CSV
     • XML
     4Velg Last ned rapport. En vises.
     5I dialogboksen til Last ned fil velger du Lagre denne filen på disken, og deretter OK.
     6I dialogboksen Lagre som angir du hvor du vil lagre rapporten, og velger deretter Lagre.

     Rediger en lagret rapport for Webex Events

      1Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Webex Events.
      2I Lagrede rapporter-delen i Rapportnavn-kolonnen finner du filen du vil redigere.
      3Klikk på Rediger i Handling-kolonnen.
      4Utfør de ønskede endringene, og velg deretter Neste.

      Fjern unødvendige felter fra rapportmaler for dashboard for å forbedre ytelsen.

      5(Valgfritt) Endre rekkefølgen på feltene som vises i rapporten.
      1. Velg et felt du vil flytte i Feltrekkefølge-boksen. Feltrekkefølge-boksen inneholder alle feltene, bortsett fra det du valgte i rullegardinlisten Sorter etter.
      2. Hvis du vil at et felt skal vises til venstre for et annet felt i rapporten, velger du Opp. Hvis du vil at et felt skal vises til høyre for et annet felt i rapporten, velger du Ned.
      6Velg Neste.
      7(Valgfritt) Søk etter en bestemt forekomst som skal inkluderes i rapporten.
      1. Angi et Hendelsesnavn eller et Programnavn.
      2. Angi et Brukernavn.
      3. Angi et datointervall.
      8Velg Lagre.

      Slett rapporter for Webex Events

       1Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Webex Events.
       2I Lagrede rapporter-delen i Rapportnavn-kolonnen velger du avmerkingsboksen for rapporten du vil slette. Hvis du vil slette alle rapporter, velger du Merk alt.
       3Velg Slett.
       4Velg OK for å bekrefte at du vil slette den lagrede rapporten.
       Var denne artikkelen nyttig?