Zarządzanie raportami dla cisco Webex Events

Administratorzy witryn mogą organizować i zapisywać raporty Webex Events.

Dostosowywanie raportów pulpitu nawigacyjnego zdarzeń Webex

  1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Reports > Webex Events , a następniewybierz Szablony raportów.
  2W kolumnie Akcja wybierz pozycję Edytuj dla szablonu raportu, który chcesz dostosować.
  3W razie potrzeby wybierz typ podrzędny raportu.

  Lista rozwijana Typ podrzędny jest wyświetlana tylko w przypadku raportów w kategorii Rejestrujący/Uczestnik/Pobieranie nagrania.

  4Wybierz żądane pola na podstawie typu raportu, który tworzysz, a następnie wybierz dalej .

  Usuń niepotrzebne pola z szablonów raportów pulpitu nawigacyjnego, aby zwiększyć wydajność.

  5(Opcjonalnie) Zmień kolejność pól wyświetlanych w raporcie.
  1. W polu Kolejność pól wybierz pole, które chcesz przenieść. Pole Kolejność pól zawiera wszystkie pola, z wyjątkiem tego zaznaczonego z listy rozwijanej Sortuj według.
  2. Aby pole było wyświetlane po lewej stronie innego pola w raporcie, wybierz pozycję W górę. Aby pole było wyświetlane po prawej stronie innego pola w raporcie, wybierz pozycję W dół.
  6Kliknij przycisk Zapisz.

  Utwórz nowy raport zdarzeń Webex

   1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Reports > Webex Events.
   2Wybierz utwórz nowy raport.
   3W polu Nazwa raportu wprowadź nazwę nowego raportu.
   4W polu Opis wprowadź opis nowego raportu.
   5Z listy rozwijanej Kategoria raportu wybierz typ raportu.

   W przypadku wybrania typu Rejestrujący/Uczestnik/Pobieranie nagrania zostanie wyświetlona lista rozwijana Podtyp.

   6Z listy rozwijanej Podtyp wybierz podtyp raportu.
   7Wybierz typ wydarzeń do wyświetlenia —Zaplanowane wydarzenia lub Wydarzenia odbyte.
   8Zaznacz pola wyboru obok pól, które mają być wyświetlane w raporcie, a następnie wybierz przycisk Dalej.
   9Z listy rozwijanej Sortuj według wybierz metodę sortowania raportu.
   10(Opcjonalnie) Zmień kolejność pól wyświetlanych w raporcie.
   1. W polu Kolejność pól wybierz pole, które chcesz przenieść. Pole Kolejność pól zawiera wszystkie pola, z wyjątkiem tego zaznaczonego z listy rozwijanej Sortuj według.
   2. Aby pole było wyświetlane po lewej stronie innego pola w raporcie, wybierz pozycję W górę. Aby pole było wyświetlane po prawej stronie innego pola w raporcie, wybierz pozycję W dół.
   11(Opcjonalnie) Wyszukaj konkretne wystąpienie, które ma być uwzględniane w raporcie.
   1. Wprowadź nazwę zdarzenia lub nazwę programu.
   2. Wprowadź nazwę użytkownika.
   3. Określ zakres dat.
   12Kliknij przycisk Zapisz.

   Otwórz zapisany raport zdarzeń Webex

    1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Reports > Webex Events.
    2W sekcji Zapisane raporty w kolumnie Nazwa raportu wybierz łącze do raportu, który chcesz wyświetlić.

    Pobierz raporty o zdarzeniach Webex

     1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Reports > Webex Events.
     2W sekcji Zapisane raporty w kolumnie Nazwy raportów wybierz nazwę raportu, który chcesz pobrać. Formatowanie listy rozwijanej:
     3Z listy rozwijanej Format wybierz jedną z następujących opcji:
     • CSV
     • XML
     4Wybierz Pobierz raport. Pojawi się A.
     5W oknie dialogowym Pobieranie pliku wybierz pozycję Zapisz ten plik na dysku, a następnie wybierz przycisk OK .
     6W oknie dialogowym Zapisywanie jako określ lokalizację, według których ma być zapisany raport, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

     Edytowanie zapisanego raportu zdarzeń Webex

      1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Reports > Webex Events.
      2W sekcji Zapisane raporty w kolumnie Nazwa raportu zlokalizuj raport, który chcesz edytować.
      3W kolumnie Akcja kliknij przycisk Edytuj .
      4Dokonaj żądanych zmian, a następnie wybierz pozycję Dalej.

      Usuń niepotrzebne pola z szablonów raportów pulpitu nawigacyjnego, aby zwiększyć wydajność.

      5(Opcjonalnie) Zmień kolejność pól wyświetlanych w raporcie.
      1. W polu Kolejność pól wybierz pole, które chcesz przenieść. Pole Kolejność pól zawiera wszystkie pola, z wyjątkiem tego zaznaczonego z listy rozwijanej Sortuj według.
      2. Aby pole było wyświetlane po lewej stronie innego pola w raporcie, wybierz pozycję W górę. Aby pole było wyświetlane po prawej stronie innego pola w raporcie, wybierz pozycję W dół.
      6Wybierz Dalej.
      7(Opcjonalnie) Wyszukaj konkretne wystąpienie, które ma być uwzględniane w raporcie.
      1. Wprowadź nazwę zdarzenia lub nazwę programu.
      2. Wprowadź nazwę użytkownika.
      3. Określ zakres dat.
      8Kliknij przycisk Zapisz.

      Usuń raporty o zdarzeniach Webex

       1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Reports > Webex Events.
       2W sekcji Zapisane raporty w kolumnie Nazwa raportu zaznacz pole wyboru obok raportu, który chcesz usunąć. Aby usunąć wszystkie raporty, wybierz pozycję Zaznacz wszystko.
       3Wybierz pozycję Usuń.
       4Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć zapisany raport.
       Czy ten artykuł był pomocny?