Správa sestav pro události Cisco Webex

Správci webu mohou organizovat a ukládat sestavy událostí Webex.

Přizpůsobení sestav řídicího panelu událostí Webex

  1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na zprávy > událostechWebexu a pak vyberte Šablony sestav.
  2Ve sloupci Akce vyberte Upravit šablonu sestavy, kterou chcete přizpůsobit.
  3V případě potřeby vyberte dílčí typ sestavy.

  Rozevírací seznam Dílčí typ se zobrazí pouze pro sestavy v kategorii Žadatel o registraci/Účastník/Záznam ke stažení.

  4Vyberte požadovaná pole na základě typu sestavy, který vytváříte, a pak vyberte Další.

  Odeberte nepotřebná pole ze šablon sestav řídicího panelu, abyste zlepšili výkon.

  5(Volitelné) Změňte pořadí polí, která se v sestavě zobrazují.
  1. V poli Pořadí polí vyberte pole, které chcete přesunout. Pole Pořadí polí obsahuje všechna pole kromě pole, která jste vybrali v rozevíracím seznamu Seřadit podle.
  2. Chcete-li, aby se pole v sestavě zobrazovala vlevo od jiného pole, vyberte Možnost Nahoru. Chcete-li, aby se pole v sestavě zobrazovala napravo od jiného pole, vyberte Dolů.
  6Klepněte na příkaz Uložit.

  Vytvoření nové sestavy událostí Webexu

   1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Zprávy > události Webex.
   2Vyberte Vytvořit novou sestavu.
   3Do pole Název sestavy zadejte název nové sestavy.
   4Do pole Popis zadejte popis nové sestavy.
   5V rozevíracím seznamu Kategorie sestav vyberte typ sestavy.

   Pokud zvolíte typ Registrant/Účastník/Záznam ke stažení, zobrazí se rozevírací seznam Podtyp.

   6V rozevíracím seznamu Podtyp vyberte podtyp sestavy.
   7Vyberte typ událostí, které se mají zobrazit –Naplánované události nebo Pořádané události.
   8Zaškrtněte políčka u polí, která se mají v sestavě zobrazit, a pak vyberte Další.
   9V rozevíracím seznamu Seřadit podle vyberte metodu řazení sestavy.
   10(Volitelné) Změňte pořadí polí, která se v sestavě zobrazují.
   1. V poli Pořadí polí vyberte pole, které chcete přesunout. Pole Pořadí polí obsahuje všechna pole kromě pole, která jste vybrali v rozevíracím seznamu Seřadit podle.
   2. Chcete-li, aby se pole v sestavě zobrazovala vlevo od jiného pole, vyberte Možnost Nahoru. Chcete-li, aby se pole v sestavě zobrazovala napravo od jiného pole, vyberte Dolů.
   11(Volitelné) Vyhledejte konkrétní instanci, kterou chcete zahrnout do sestavy.
   1. Zadejte název události nebo název programu.
   2. Zadejte uživatelské jméno.
   3. Zadejte rozsah kalendářních dat.
   12Klepněte na příkaz Uložit.

   Otevření sestavy uložených událostí Webexu

    1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Zprávy > události Webex.
    2V části Uložené sestavy vyberte ve sloupci Název sestavy odkaz pro sestavu, kterou chcete zobrazit.

    Stažení zpráv o událostech Webex

     1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Zprávy > události Webex.
     2V části Uložené sestavy vyberte ve sloupci Názvy sestav název sestavy, kterou chcete stáhnout. Rozbalovací seznam Formát:
     3V rozevíracím seznamu Formát vyberte jednu z následujících možností:
     • CSV
     • XML
     4Vyberte Stáhnout sestavu. Objeví se A.
     5V dialogovém okně Stáhnout soubor vyberte Uložit tento soubor na diska pak vyberte OK .
     6V dialogovém okně Uložit jako zadejte umístění pro uložení sestavy a pak vyberte Uložit.

     Úprava uložené sestavy událostí Webexu

      1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Zprávy > události Webex.
      2V části Uložené sestavy vyhledejte ve sloupci Název sestav sestavy sestavu, kterou chcete upravit.
      3Ve sloupci Akce klikněte na Upravit.
      4Proveďte požadované změny a pak vyberte Další.

      Odeberte nepotřebná pole ze šablon sestav řídicího panelu, abyste zlepšili výkon.

      5(Volitelné) Změňte pořadí polí, která se v sestavě zobrazují.
      1. V poli Pořadí polí vyberte pole, které chcete přesunout. Pole Pořadí polí obsahuje všechna pole kromě pole, která jste vybrali v rozevíracím seznamu Seřadit podle.
      2. Chcete-li, aby se pole v sestavě zobrazovala vlevo od jiného pole, vyberte Možnost Nahoru. Chcete-li, aby se pole v sestavě zobrazovala napravo od jiného pole, vyberte Dolů.
      6Vyberte Další.
      7(Volitelné) Vyhledejte konkrétní instanci, kterou chcete zahrnout do sestavy.
      1. Zadejte název události nebo název programu.
      2. Zadejte uživatelské jméno.
      3. Zadejte rozsah kalendářních dat.
      8Klepněte na příkaz Uložit.

      Odstranění sestav událostí Webexu

       1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Zprávy > události Webex.
       2V části Uložené sestavy zaškrtněte ve sloupci Název sestavy políčko pro sestavu, kterou chcete odstranit. Nebo pokud chcete odstranit všechny sestavy, vyberte Vybrat vše.
       3Vyberte Odstranit.
       4Výběrem možnosti OK potvrďte, že chcete uloženou sestavu odstranit.
       Byl tento článek užitečný?