Можете да преглеждате и генерирате следните отчети:

  • Обобщен отчет за събитие— Списък със събития, които сте хоствали от определен период от време. Този списък включва темата на събитието, ИД на събитие, тип събитие, име на хост, имейл хост, брой регистрирани участници и участници в събитието, брой отсъстващи участници, дата и час на събитието и продължителност на събитието.

  • Отчет за хронологията на участниците— Списък със събития, към които участник се присъедини на сайта Ви.

  • Хронология на изтеглянетона отчетите — Хронология на изтеглянията на отчетите, генерирани за събитията Ви.

1

Влезте във вашия Webex сайт, щракнете върху името си в горния десен на страницата и изберете Моите отчети.

2

Изберете типа на отчета, който искате да генерирате.

3

Задайте критериите за търсене на отчета си, като например дата или име на участник.

Ако генерирате хронология на изтегляне на отчет, автоматично се генерира отчет със списък на всички отчети за събития и участници, които сте генерирали преди това.

4

(По избор) За да добавите повече информация към отчета си, щракнете върху + Показване на повече колони и изберете полетата, които искате да добавите към отчета.

5

Изберете Експортиране.