Można przeglądać i generować następujące raporty:

  • Raport podsumowaniazdarzeń — lista wydarzeń hostowanych z określonego zakresu dat. Ta lista zawiera temat wydarzenia, identyfikator wydarzenia, typ wydarzenia, nazwę gospodarza, adres e-mail gospodarza, liczbę zarejestrowanych uczestników i uczestników wydarzenia, liczbę nieobecnych uczestników, datę i godzinę wydarzenia oraz czas trwania wydarzenia.

  • Raport historiiuczestników — lista wydarzeń, do których uczestnik dołączył w Twojej witrynie.

  • Historiapobierania raportów — historia pobierania raportów wygenerowanych dla zdarzeń.

1

Zaloguj się do witrynyWebex, kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz pozycję Mojeraporty.

2

Wybierz typ raportu, który chcesz wygenerować.

3

Określ kryteria wyszukiwania raportu, takie jak data lub nazwa uczestnika.

Jeśli generujesz historię pobierania raportu, automatycznie generowany jest raport z listą wszystkich wcześniej wygenerowanych raportów o wydarzeniach i uczestnikach.

4

(Opcjonalnie) Aby dodać więcej informacji do raportu, kliknij + Pokaż więcej kolumn i wybierz pola, które chcesz dodać do raportu.

5

Wybierz eksportuj.