Du kan vise og generere følgende rapporter:

  • Oppsummeringsrapport for hendelse – En liste over hendelser du har vært vert for fra et angitt datointervall. Denne listen inkluderer hendelsesemne, hendelses-ID, hendelsestype, vertsnavn, vertens e-postadresse, antall registrerte deltakere og deltakere i hendelsen, antall deltakere som ikke var til stede, dato og klokkeslett for hendelsen og hendelsens varighet.

  • Rapport for deltakerhistorikk – En liste over hendelser en deltaker ble med på nettstedet.

  • Nedlastingslogg for rapporter – En nedlastingslogg for rapporter som genereres for hendelsene dine.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt, klikk på navnet ditt øverst til høyre på siden og velg Mine rapporter.

2

Velg rapporttypen du vil generere.

3

Angi søkevilkårene for rapporten, for eksempel dato eller deltakernavn.

Hvis du genererer en nedlastingslogg for rapporter, genereres det automatisk en rapport med en liste over alle hendelses- og deltakerrapporter du tidligere har generert.

4

(Valgfritt) Hvis du vil legge til mer informasjon i rapporten, klikker du på + Vis flere kolonner og velger feltene du vil legge til i rapporten.

5

Velg Eksporter.