Můžete zobrazit a vygenerovat následující sestavy:

  • Souhrnná sestava událostí– seznam událostí, které jste hostovali z zadaného období. Tento seznam obsahuje téma události, ID události, typ události, název hostitele, e-mail hostitele, počet registrovaných účastníků a účastníků akce, počet nepřítomných účastníků, datum a čas události a dobu trvání události.

  • Sestava historie účastníků– Seznam událostí, ke které se účastník připojil na vašem webu.

  • Historie stahování sestav– Historie stahování sestav generovaných pro vaše události.

1

Přihlaste se k webu Webex, klikněte na své jméno v pravém horním panelu stránky a vyberte Moje přehledy.

2

Vyberte typ sestavy, který chcete vygenerovat.

3

Určete kritéria hledání sestavy, například datum nebo jméno účastníka.

Pokud generujete historii stahování sestav, sestava se automaticky vygeneruje se seznamem všech sestav událostí a účastníků, které jste dříve vygenerovali.

4

(Volitelné) Pokud chcete do přehledu přidat další informace, klikněte na + Zobrazit další sloupce a vyberte pole, která chcete do sestavy přidat.

5

Vyberte Exportovat.