Du kan visa och skapa följande rapporter:

  • Sammanfattningsrapport förhändelse – en lista över händelser som du har varit värd för från ett angivet datumintervall. Denna lista inkluderar händelsens ämne, händelse-ID, händelsetyp, värdnamn, värdens e-postadress, antal registrerade deltagare och deltagare i händelsen, antal frånvarande deltagare, datum och tid för händelsen och händelsens längd.

  • Rapport över deltagarhistorik– en lista över händelser som en deltagare har anslutit till på din -webbplats.

  • Hämtningshistorik förrapporter – en hämtningshistorik över rapporter som skapats för dina händelser.

1

Logga in på din Webex-webbplats och klicka på ditt namn längst upp till höger påsidan och välj Mina rapporter .

2

Välj den typ av rapport som du vill skapa.

3

Ange sökkriterier för din rapport, till exempel datum eller deltagares namn.

Om du skapar en rapport för hämtningshistorik genereras en rapport automatiskt med en lista över alla händelse- och deltagarrapporter som du tidigare har skapat.

4

(Valfritt) Om du vill lägga till mer information till din rapport klickar du på + Visa fler kolumner och väljer de fält som du vill lägga till i rapporten.

5

Välj Exportera.