Можете да използвате приложението Webex, за да извършвате повиквания на устройство Webex, когато приложението ви е такова свързани към него.

  • Обадете се на място: Когато се обаждате в пространство, всички участници в това пространство се уведомяват на своите устройства. 
По време на разговора всеки в това пространство може да се присъедини, като избере зеленото Присъединяване бутон.

    Изберете пространство и щракнете върху Среща икона.

  • Обадете се на контакт: Изберете контакт и щракнете върху иконата за видеообаждане. Избирам Обаждане в Webex.