Можете да използвате приложението Webex, за да провеждате повиквания на устройство на Cisco, когато приложението ви е свързано с него.

  • Обадете се на пространство: когато извиквате пространство, всички участници в това пространство се уведомяват на своите устройства. 
По време на разговора всеки в това пространство може да се присъедини, като избере зеления бутон Присъединяване .

    Изберете интервал и щракнете върху иконата Среща.

  • Обадете се на контакт: изберете контакт и кликнете върху иконата за видеоразговор. Изберете Webex Обадете се .