Кликнете , след което изберете Скрит, за да видите списък на всичките си скрити интервали.

Докоснете , след което изберете Скрит, за да видите списък с всичките си скрити интервали.


 

Не можете да скривате или отключвате интервали на мобилни устройства, но можете да видите интервали, които задавате като скрити на други клиенти.