Klikněte na a pak vyberte Skryté a zohlédněte seznam všech skrytých mezer.

Klepněte na , a pak vyberte Skryté a zohlédněte seznam všech skrytých mezer.


 

V mobilu nemůžete skrýt ani zobrazit mezery, ale můžete vidět prostory, které jste nastavili jako skryté u ostatních klientů.