Kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Ukryte, aby wyświetlić listę wszystkich ukrytych przestrzeni.

Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Ukryte, aby wyświetlić listę wszystkich ukrytych przestrzeni.


 

Nie możesz ukryć ani odkryć spacji na urządzeniach mobilnych, ale możesz zobaczyć spacje, które ustawiłeś jako ukryte na innych klientach.