Kliknite , a zatim odaberite Skriveno da biste vidjeli popis svih skrivenih razmaka.

Dodirnite , a zatim odaberite Skriveno da biste vidjeli popis svih skrivenih prostora.


 

Ne možete sakriti ili otkriti prostore na mobilnim uređajima, ali možete vidjeti prostore koje ste postavili kao skrivene na drugim klijentima.