Provjera važnih poruka.

Kliknite , a zatim odaberite Skriveno da biste vidjeli popis svih skrivenih razmaka.

Dodirnite , a zatim odaberite Skriveno da biste vidjeli popis svih skrivenih prostora.

Dodirnite , a zatim odaberite Skriveno da biste vidjeli popis svih skrivenih prostora.