Klik på , og vælg Skjult for at se en liste over alle dine skjulte rum.

Tryk på , og vælg Skjult for at se en liste over alle dine skjulte rum.


 

Du kan ikke skjule eller vise rum på mobilenheder, men du kan se rum, som du har indstillet som skjult på andre klienter.