בודק הודעות חשובות.

לחץ על , ולאחר מכן בחר 'מוסתר ' כדי לראות רשימה של כל המרחבים המוסתרים שלך.

הקש על , ולאחר מכן בחר 'מוסתר ' כדי לראות רשימה של כל המרחבים המוסתרים שלך.

הקש על , ולאחר מכן בחר 'מוסתר ' כדי לראות רשימה של כל המרחבים המוסתרים שלך.