Можете да персонализирате формуляра за регистрация, за който регистрантите предоставят информация за конкретно събитие. Когато персонализирате формуляра, можете да изберете кои стандартни опции искате да се появяват във формуляра и да създадете потребителски опции.

Хост събитие може да промените информацията, която се появява във формуляра за записване по подразбиране при планиране на събитие на страницата Персонализиране на въпроси за регистрация.

1

Изберете Конфигурация > Webex събития (класически) > регистрационна форма.

2

Под Стандартни опции изберете всякаопция, която искате да изискате във формуляра за регистрация.

3

(По избор) Под Моите потребителски опции добавете персонализирани опции къмформуляра, като изберете някое от следните:

  • Текстовополе: Отваря страницата "Добавяне на текстово поле", на която можете да укажете текстови полета, които се появяват във формуляра за записване.

  • Квадратчета за отметка: Отваря страницата Добавяне на квадратчета за отметка, в която можете да зададете квадратчета, които се показват във формуляра за записване.

  • Бутони за избор: Отваря страницата Добавяне на бутони за опции, на която можете да зададете бутони за опции, които се появяват във формуляра за записване.

  • Падащ списък: Отваря страницата с падащия списък с допълнителни данни, на която можете да укажете падащ списък, който се появява във формуляра за записване.

  • Въпроси за регистрация: Отваря страницата "Добавяне от моите въпроси за регистрация", където можете да изберете въпросите, които се появяват във формуляра за регистрация.

4

Поставете отметка в квадратчето за опциите, които искате да направите задължителни във формуляра. Използвайте стрелките нагоре и надолу в Промяна на реда, за да промените реда на полета опции.

5

Изберете Записване.