Du kan anpassa registreringsformuläret där registrerade användare tillhandahåller information för en specifik händelse. När du anpassar formuläret kan du välja vilka standardalternativ som du vill ska visas på formuläret och skapa anpassade alternativ.

Händelsevärdar kan ändra informationen som visas i standardformuläret för registrering när de schemalägger en händelse på sidan Anpassa registreringsfrågor.

1

Välj Konfiguration > Webex Events (Klassisk) > -registreringsformuläret.

2

Under Standardalternativ, välj de alternativ som du vill ska vara obligatoriska på registreringsformuläret.

3

(Valfritt) Under Mina anpassade alternativ, lägg till anpassade alternativ till formuläret genom att välja något av följande:

  • Textruta: Öppna sidan Lägg till textruta, där kan du ange textrutor som visas på inskrivningsformuläret.

  • Kryssrutor: Öppna sidan Lägg till kryssrutor, där kan du ange kryssrutor som visas på inskrivningsformuläret.

  • Alternativknappar: Öppna sidan Lägg till alternativknappar, där kan du ange alternativknappar som visas på inskrivningsformuläret.

  • Nedrullningsbar lista: Öppnar sidan Lägg till nedrullningsbar lista, där kan du ange en nedrullningsbar lista som visas på inskrivningsformuläret.

  • Registreringsfrågor: Öppnar sidan Lägg till från Mina registreringsfrågor där du kan välja frågorna som visas på registreringsformuläret.

4

Välj kryssrutan för alternativen som du vill göra obligatoriska på formuläret. Använd uppåt- och nedåtpilarna under Ändra ordning för att ändra ordningen för fältalternativen.

5

Välj Spara.