Obrazac za registraciju na osnovu kojeg registranti pružaju informacije za određeni događaj možete prilagoditi. Prilikom prilagođavanja obrasca možete odabrati standardne opcije koje želite da se pojave u obrascu i kreirati prilagođene opcije.

Domaćin događaja može da promeni informacije koje se pojavljuju u podrazumevanom obrascu za upis prilikom zakazivanja događaja na stranici "Prilagođavanje pitanja o registraciji".

1

Izaberite konaиni > Webex dogaрaja (klasiиni) > registracioni obrazac.

2

U okviru Standardneopcije izaberite svaku opciju koju želite da zahtevate u registracionom obrascu.

3

(Opcionalno) U okviru Moje prilagođeneopcije dodajte prilagođene opcije obrascu tako što ćete izabrati neku od sledećih opcija:

  • Okvir za tekst: Otvara stranicu "Dodavanje okvira za tekst" na kojoj možete da navedete okvire za tekst koji se pojavljuju u obrascu za upis.

  • Polja za potvrdu: Otvara stranicu "Dodavanje polja za potvrdu" na kojoj možete da navedete polja za potvrdu koja se pojavljuju u obrascu za upis.

  • Dugmad opcije: Otvara stranicu "Dodavanje dugmadi opcije" na kojoj možete da navedete dugmad opcije koja se pojavljuju u obrascu za upis.

  • Padajuća lista: Otvara stranicu "Dodavanje padajuće liste" na kojoj možete da navedete padajuću listu koja se pojavljuje u obrascu za upis.

  • Pitanja o registraciji: Otvara stranicu "Dodavanje iz mojih pitanja o registraciji" gde možete izabrati pitanja koja se pojavljuju u registracionom obrascu.

4

Potvrdite izbor u polju za potvrdu za opcije koje želite da učinite potrebnim u obrascu. Koristite strelice nagore i nadole u okviru "Promeni redosled" da biste promenili redosled opcija polja.

5

Izaberite sačuvaj.