Možete prilagoditi obrazac za registraciju na kojem podnositelji registracije pružaju informacije za određeni događaj. Prilikom prilagođavanja obrasca možete odabrati koje standardne opcije želite da se pojave na obrascu i stvoriti prilagođene mogućnosti.

Domaćin događaja može promijeniti informacije koje se pojavljuju na zadanom obrascu za prijavu prilikom zakazivanja događaja na stranici Prilagodba pitanja o registraciji.

1

Odaberite Konfiguracija > Webex događaji (classic) > obrazac za registraciju.

2

U odjeljku Standardne mogućnostiodaberite svaku mogućnost koja vam je potrebna na obrascu za registraciju.

3

(Neobavezno) U odjeljku Moje prilagođene mogućnostiobrascu dodajte prilagođene mogućnosti odabirom nešto od sljedećeg:

  • Tekstni okvir: Otvara stranicu Dodavanje tekstnog okvira na kojoj možete odrediti tekstne okvire koji se pojavljuju na obrascu Za prijavu.

  • Potvrdni okviri: Otvara stranicu Dodavanje potvrdnih okvira na kojoj možete navesti potvrdne okvire koji se pojavljuju na obrascu Za prijavu.

  • Gumbi mogućnosti: Otvara stranicu Dodavanje gumba mogućnosti na kojoj možete navesti gumbe mogućnosti koji se pojavljuju na obrascu Za prijavu.

  • Padajući popis: Otvara stranicu Dodavanje padajućeg popisa na koju možete navesti padajući popis koji će se pojaviti na obrascu za prijavu.

  • Pitanja o registraciji: Otvara stranicu Dodaj iz mojih pitanja o registraciji na kojoj možete odabrati pitanja koja se pojavljuju na obrascu za registraciju.

4

Potvrdite okvir za mogućnosti koje želite da budu obavezne na obrascu. Pomoću strelica gore i dolje u odjeljku Promjena redoslijeda promijenite redoslijed mogućnosti polja.

5

Odaberite Spremi.