Můžete přizpůsobit registrační formulář, ve kterém žadatelé o registraci poskytují informace o konkrétní události. Při přizpůsobení formuláře můžete zvolit, které standardní možnosti se mají ve formuláři zobrazit, a vytvořit vlastní možnosti.

Hostitel události může změnit informace, které se zobrazí ve výchozím registračním formuláři při plánování události na stránce Přizpůsobit registrační otázky.

1

Vyberte možnost Konfigurace > webových událostí (Classic) > registračním formuláři.

2

V části Standardní možnosti vyberte každoumožnost, kterou chcete v registračním formuláři požadovat.

3

(Nepovinné) V části Moje vlastní možnosti přidejte do formuláře vlastní možnostivýběrem libovolné z následujících možností:

  • Textové pole: Otevře stránku Přidat textové pole, na které můžete zadat textová pole, která se zobrazí ve formuláři Registrace.

  • Zaškrtávací políčka: Otevře stránku Přidat zaškrtávací políčka, na které můžete zadat zaškrtávací políčka, která se zobrazí ve formuláři Registrace.

  • Přepínače: Otevře stránku Přidat přepínače, na které můžete zadat přepínače, které se zobrazí ve formuláři Registrace.

  • Rozevírací seznam: Otevře stránku Rozevírací seznam Přidat, na které můžete zadat rozevírací seznam, který se zobrazí ve formuláři Registrace.

  • Registrační otázky: Otevře stránku Přidat z mých registračních otázek, kde můžete vybrat otázky, které se zobrazí v registračním formuláři.

4

Zaškrtněte políčko u možností, které chcete ve formuláři vytvořit. Pomocí šipek nahoru a dolů v části Změnit pořadí změňte pořadí možností polí.

5

Klepněte na příkaz Uložit.