Webex Assistantе достъпен в срещи и уебинари. За сайтове 41.7 или по-нови, той също е наличен вПриложение Webex.


 

Webex Assistantне се поддържа зауебинари в изглед на уебкаст, Webex за правителство или за срещи, започнати или присъединени от пространство вПриложение Webex.

Webex Assistantизисква CiscoWebexвидео платформа версия 2.0 с активирано присъединяване към срещи от видео системи. За да разберете коя версия използвате, вижте Намерете номера на версията си на Webex Meetings.

За повече информация вижте следните статии:

Включете или изключете Webex Assistant по време на среща или уебинар

Показване или скриване на панела с надписи и акценти по време на среща или уебинар на Webex

Вземете препис след срещата, като запишете вашата среща или уебинар

Създавайте или изтривайте акценти по време на среща или уебинар

Използвайте гласови команди и ключови думи на Webex Assistant по време на среща или уебинар

Променете формата на надписите в среща или уебинар

Използвайте Webex Assistant в среща, уебинар или на устройство