Webex Assistant je k dispozici pro schůzky a webináře. Pro weby verze 41.7 nebo novější je k dispozici také v aplikaci Webex .


 

Webex Assistant není podporován u webinářů v zobrazení webcastu, Webex pro státní správu ani u schůzek zahájených nebo připojených z prostoru v aplikaci Webex .

Webex Assistant vyžaduje Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojováním ke schůzkám z videosystémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete zde: Zjistí číslo verze Webex Meetings .

Další informace naleznete v následujících článcích:

Zapněte nebo vypněte Webex Assistant během schůzky nebo webináře

Zobrazte nebo skryjte panel titulky a hlavní body během schůzka Webex

Získejte přepis po schůzce prostřednictvím záznamu schůzky nebo webináře

Vytvářejte nebo odstraňujte hlavní body během schůzky nebo webináře

Použijte hlasové příkazy a klíčová slova Webex Assistant během schůzky nebo webináře

Změňte formát titulků ve schůzce nebo webináři

Použijte Webex Assistant na schůzce, webináři nebo na zařízení