Webex Assistant je dostupan na sastancima i vebinarima. Za 41,7 ili novije lokacije, dostupan je i u Webex aplikaciji.


 

Webex Assistant za vebinare u prikazu vebkasta, Webex za vladu ili za sastanke započete ili pridružene iz prostora u aplikaciji Webex.

Webex Assistant je potrebno Cisco Webex video platformu verzije 2.0 sa omogućenim pridruživanjem sastancima iz video sistema. Da biste saznali koju verziju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja Webex Meetings verzije.

Više informacija potražite u sledećim člancima:

Uključite ili isključite ovu opciju Webex Assistant tokom sastanka ili vebinara

Prikaži ili sakrij panel sa titlovima i istaknutim stavkama tokom Webex sastanak ili vebinara

Preuzmite transkript posle sastanka tako što ćete snimiti sastanak ili vebinar

Kreirajte ili izbrišite istaknute stavke tokom sastanka ili vebinara

Koristite Webex Assistant govorne komande i ključne reči tokom sastanka ili vebinara

Promena formata natpisa na sastanku ili vebinaru

Koristite Webex Assistant na sastanku, vebinaru ili na uređaju