1

Изберете запис, който да споделите:

  • Изберете запис директно в областта за съобщения.

  • В пространството щракнете върху Съдържание > записи, за да видите списък на наличните записи в това пространство.

2

Задръжте курсора на курсора на курсора върху записа и щракнете върху Споделяне на записа.

3

В изскачащия прозорец въведете името на пространството или лицето и ги изберете от списъка. След това щракнете върху Споделяне.


 

Записите могат да се споделят само на интервали, притежавани от една и съща организация, и да се споделят в дадено пространство веднъж. Също така записите могат да бъдат изтрити само от лицето, което ги е споделило.

1

Изберете запис, който да споделите:

  • Изберете запис директно в областта за съобщения.

  • В пространството докоснете > Съдържание >записи, за да видите списък със записи в това пространство.

2

Натиснете дълго записа, след което докоснете Споделяне на записа.

3

В прозореца за търсене въведете името на пространството или лицето, или ги изберете от списъка. След това докоснете .


 

Записите могат да се споделят само на интервали, притежавани от една и съща организация, и да се споделят в дадено пространство веднъж. Също така записите могат да бъдат изтрити само от лицето, което ги е споделило.