1

Paylaşmak için bir kayıt seçin:

  • Doğrudan mesaj alanında bir kayıt seçin.

  • Bu alanda kullanılabilir kayıtların listesini görmek > içerik ve Kayıtlar'a tıklayın.

2

Kaydın üzerine gelin ve Kaydı paylaş öğesinitıklatın.

3

Açılır pencerede, alan veya kişinin adını yazın ve bunları listeden seçin. Ardından Paylaş öğesini tıklatın.


 

Kayıtlar, yalnızca aynı kuruluşa ait alanlarda paylaştırılamaz ve bir defada bu alan ile paylaşılır. Ayrıca, kayıtlar yalnızca bunları paylaşan kişi tarafından silinebilir.

1

Paylaşmak için bir kayıt seçin:

  • Doğrudan mesaj alanında bir kayıt seçin.

  • Alanda, ilgili > listesini görmek > Kayıtlar'a dokunun.

2

Kayda uzun basın, ardından Kaydı paylaş öğesinedokunun.

3

Arama penceresinde, alan veya kişinin adını girin veya bunları listeden seçin. Ardından öğesine dokunun.


 

Kayıtlar, yalnızca aynı kuruluşa ait alanlarda paylaştırılamaz ve bir defada bu alan ile paylaşılır. Ayrıca, kayıtlar yalnızca bunları paylaşan kişi tarafından silinebilir.