1

Wybierz nagranie do udostępnienia:

  • Wybierz nagranie bezpośrednio w obszarze wiadomości.

  • W obszarze kliknij pozycję Zawartość > Nagrania, aby wyświetlić listę dostępnych nagrań w tym miejscu.

2

Najedź kursorem na nagranie i kliknij Udostępnij nagranie.

3

W wyskakującym oknie wpisz nazwę obszaru lub osoby i wybierz je z listy. Następnie kliknij udostępnij.


 

Nagrania mogą być udostępniane tylko w przestrzeniach należących do tej samej organizacji i udostępniane w danej przestrzeni tylko raz. Ponadto nagrania mogą być usuwane tylko przez osobę, która je udostępniła.

1

Wybierz nagranie do udostępnienia:

  • Wybierz nagranie bezpośrednio w obszarze wiadomości.

  • W tym obszarze stuknij > Zawartość > Nagrania, aby wyświetlić listę nagrań w tym miejscu.

2

Naciśnij i przytrzymaj nagranie, a następnie stuknij opcję Udostępnij nagranie.

3

W oknie wyszukiwania wprowadź nazwę przestrzeni lub osoby lub wybierz je z listy. Następnie stuknij pozycję .


 

Nagrania mogą być udostępniane tylko w przestrzeniach należących do tej samej organizacji i udostępniane w danej przestrzeni tylko raz. Ponadto nagrania mogą być usuwane tylko przez osobę, która je udostępniła.