1

Wybierz nagranie do udostępnienia:

  • Wybierz nagranie bezpośrednio w obszarze wiadomości.

  • W obszarze kliknij Spotkania > Treść spotkania aby wyświetlić listę nagrań dostępnych w tym obszarze.

2

Najedź kursorem na nagranie i kliknij Udostępnij nagranie .

3

W wyskakującym okienku wpisz nazwę obszaru lub osoby i wybierz je z listy. Następnie kliknij Udostępnij .


 

Nagrania można udostępniać tylko obszarom należącym do tej samej organizacji i raz udostępniać danemu obszarowi. Nagranie można jednak udostępnić maksymalnie dziesięciu różnym osobom lub obszarom w tym samym czasie. Po osiągnięciu limitu udostępniania zobaczysz Zasięg limitu udostępniania powiadomienie.

Ponadto nagrania może usunąć tylko osoba, która je udostępniła.

1

Wybierz nagranie do udostępnienia:

  • Wybierz nagranie bezpośrednio w obszarze wiadomości.

  • W obszarze dotknij opcji> Spotkania > Treść spotkania aby zobaczyć listę nagrań w tym obszarze.

2

Naciśnij i przytrzymaj nagranie, a następnie dotknij Udostępnij nagranie .

3

W oknie wyszukiwania wprowadź nazwę obszaru lub osoby albo wybierz je z listy. Następnie dotknij .


 

Nagrania można udostępniać tylko obszarom należącym do tej samej organizacji i raz udostępniać danemu obszarowi. Nagranie można jednak udostępnić maksymalnie dziesięciu różnym osobom lub obszarom w tym samym czasie. Po osiągnięciu limitu udostępniania zobaczysz Zasięg limitu udostępniania powiadomienie.

Ponadto nagrania może usunąć tylko osoba, która je udostępniła.