Тази настройка не се отнася за срещи, насрочени в Microsoft Outlook.
1

Влезте в Контролен център , след това отидете на Услуги .

2

Под Среща , изберете сайтове .

3

Изберете сайт на Webex , за който искате да промените настройките, и след това щракнете Настройки .

4

Под Общи настройки , изберете Планировчик и премахнете отметката Разрешаване на напомняния по имейл за срещи, обучения и събития .