To ustawienie nie dotyczy spotkań zaplanowanych w Microsoft Outlook.
1

Zaloguj się do Centrum sterowania , a następnie przejdź do Usługi .

2

Pod Spotkanie , wybierz Witryny .

3

Wybierz witrynę Webex , której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Ustawienia .

4

W obszarze Common Settings (Ustawienia wspólne) wybierz Scheduler (Harmonogram) i usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj na przypomnienia e-mail dotyczące spotkań, sesji szkoleniowych i wydarzeń.