To ustawienie nie ma zastosowania do spotkań zaplanowanych w programie Microsoft Outlook.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę webex, dla których chcesz zmienić ustawienia, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

Przewiń do pozycji Zaplanuj opcje spotkaniai w obszarze Przypomnienia e-mail o spotkaniachwybierz pozycję Wyłączone .

5

Kliknij opcję Aktualizuj.