הגדרה זו אינה חלה על פגישות מתוזמנות ב- Microsoft Outlook.
1

היכנס אל רכזת בקרה , ואז עבור אל שירותים .

2

מתחת פגישה , בחר אתרים .

3

בחר את אתר Webex שברצונך לשנות את ההגדרות עבורו ולאחר מכן לחץ הגדרות .

4

תחת הגדרות נפוצות, בחר מתזמן ובטל את הסימון אפשר תזכורות בדוא"ל עבור פגישות, מפגשי הדרכה ואירועים.