הגדרה זו אינה חלה על פגישות המתוזמנות ב- Microsoft Outlook.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex שעבורו ניתן לשנות את ההגדרות ולחץ על קביעת תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

גלול אל אפשרויותפגישה מתזמן, ותחת תזכורות לדואר אלקטרוני שלפגישה, בחר כבוי.

5

לחץ על עדכן.