Ova postavka se ne primenjuje na sastanke planirane u programu Microsoft Outlook.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

Pomerite se do opcije sastanka, a u okviru Podsetnika za e-poštusastanka izaberite isključeno.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .