Ovo podešavanje se ne odnosi na sastanke zakazane u Microsoft Outlook.
1

Prijavite se u Control Hub, a zatim idite na "Usluge ".

2

U okviru sastanakizaberite stavku Lokacije.

3

Izaberite Webex sajt za koje želite da promenite postavke, a zatim kliknite na " Podešavanja".

4

U okviru uobičajenih podešavanja izaberite stavku "Planer" i opozovite izbor opcije "Dozvoli e-poštu sa podsetnikom za sastanke, sesije obuke i događaje".